E-LEARNING Ouderperspectief

Deze e-learning is gemaakt voor alle (zorg)professionals die werken met ouders die een complex geboorteverhaal hebben meegemaakt, zoals een vroeggeboorte.   

Wat verstaan wij onder een complex geboorteverhaal?

Een complex geboorteverhaal is de beleving van een ouder van een zwangerschap, bevalling en/of de start van een geboren kindje die gepaard (kan) gaan met medisch ingrepen en waar je emotionele belasting dusdanig verstoord raakt dat het je dagelijkse functioneren belemmert. 

Onze expertise zit als ervaringsdeskundigen in: miskramen, complexe en angstige zwangerschappen, pre eclampsie, vroeggeboortes, PTSS, met zorg naar huis, restverschijnselen van een complex geboorteverhaal (zowel kind als ouder)

Het bewustzijn hieromtrent en wat dit met ouders doet (zelfs jaren later) is nog niet altijd goed inzichtelijk. Terwijl wij uit eigen ervaring, maar ook van vele andere ouders weten dat dit heel belangrijk is. Een complex geboorteverhaal zit in je vezels en moet gezien en gehoord en worden, wil dit een plek kunnen krijgen. 

Herken je dit?

Hoe zou het voor je zijn als

Dat kan met onze e-learning die bestaat uit 3 modules

Als (zorg) professional heb jij zo’n belangrijke en waardevolle rol. Jij bent bevoorrecht om in zo’n intiem deel van iemands leven te mogen deelnemen en ouders zijn bevoorrecht dat jij er bent!

Als ouder ben je afhankelijk van de zorg en expertise die jullie aanbieden. Een gevoel van gelijkwaardigheid, regie hebben en gezien en gehoord worden, zijn essentieel voor de beleving van ouders. Zowel over de periode in het ziekenhuis als de periode daarna. Daarnaast helpt het in de samenwerking tussen ouders en jullie als (zorg)professional om nog meer gebruik te maken van elkaars krachten en kwaliteiten. Hierdoor verbetert de zorg voor de allerkleinste.

Daarvoor is het belangrijk dat jullie elkaars taal leren spreken en daar komt de taak van jullie als (zorg)professional, want ouders kunnen hier (onbewust) niet altijd in investeren. Zij bevinden zich vaak in de kwetsbaarste periode van hun leven. Namelijk het (prille en in dit geval complexe begin van) ouderschap. Als ouder kun je in bepaalde situaties niet helder nadenken, niet professioneel reageren. Het gaat over zo’n intens en intiem onderdeel van – en in je leven. Namelijk: “jouw kind(jes)”, “Jouw ouderschap”.

"Wij nemen je mee vanuit onze belevingswereld"

Wij nemen jou mee vanuit onze belevingswereld en tegelijkertijd maken wij de verdiepingsslag om situaties vanuit onze beleving te koppelen aan theorie

De e-learning vraagt van jou als (zorg) professional dat jij in staat bent om op je eigen handelen te reflecteren, alvorens aan deze training deel te kunnen nemen. 

Wij hebben zelf ook een professionele beroepsachtergrond en we kennen de obstakels en de mooie kanten van het vak. Daarnaast hebben we de kant van ouders gestaan en dat is een hele andere ervaring. Het maakt je afhankelijk, onzeker, kwetsbaar en in veel gevallen machteloos. Wij combineren de kennis van deze 2 werelden en delen dit graag met jullie. Omdat we weten en hebben ervaren hoe belangrijk dit is en wat voor een winst je ermee kunt behalen.  

We geven deze inzichten namens onszelf en een grote doelgroep, maar natuurlijk is niet iedere ouder hetzelfde. Het is en blijft maatwerk. Dat weten jullie als geen ander. 

Wij nemen je in deze e-learning mee in de taal van ouders. We geven je inzichten, zodat jij nog beter aan kunt sluiten bij ouders. We belichten mogelijke blinde vlekken. Vlekken die wij ook hadden (die we allemaal wel kennen). En geven hierdoor inzichten en handvatten om binnen jouw eigen wensen en mogelijkheden nog beter aan te sluiten bij ouders. Zodat hun kindjes de juiste basis krijgen, want:  

"De eerste 1000 dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind"

Aan het einde van de e-learning heb je het volgende geleerd

Proces

Je krijgt meer inzicht in het proces dat ouders doorlopen tijdens het ziekenhuis en hoe zij dit beleven.

Inzicht

Je krijgt inzicht over het verschil in mensen (ouders, collega’s, jezelf), waardoor je miscommunicatie beter begrijpt en hierop in kunt spelen.

Gedrag

Door dit inzicht word je je bewust van de rugzak die ouders hebben, waardoor je gedrag beter kunt plaatsen

Luisteren

Je weet waarom het zo belangrijk is om te luisteren naar de intuïtie van ouders.

Rouw

Je leert waarom ouders te maken hebben met rouw wanneer zij een complex geboorteverhaal meemaken.

Netwerkorganisaties

Je maakt kennis met netwerkorganisaties.

Handvatten

Na deze module heb je handvatten om ouders beter te begeleiden.

Communicatie

Je wordt je bewust wat jouw communicatie kan betekenen voor ouders (zowel positief als negatief).

Reflecteren

Je reflecteert op jouw handelen als het gaat om de interactie met ouders.

Gevolgen

Je krijgt meer inzicht in de psychische gevolgen van een complex geboorteverhaal.

Invloed

Je krijgt inzicht over de invloed die een complex geboorteverhaal heeft op broetje(s)/ zusje(s) en het gezin.

Regie

Je leert waarom regie van ouders zo belangrijk is en hoe je dit kunt empoweren.

Wat professionals over ons zeggen:

“ Lindy en Esther hebben voor onze opleiding, waarin we kinderfysiotherapeuten opleiden voor het TOP programma, twee gastlessen verzocht in het afgelopen jaar. In hun lessen gingen ze in op de ervaringen van ouders van vroeggeboren kinderen, aan de hand van hun eigen ervaringen en in gesprek met de cursisten van de opleiding. Welke ervaringen hebben ouders in de ziekenhuisperiode en ook in de periode na thuiskomst met hun vroeggeboren kind(eren)? De cursisten gaven aan dat ze deze lessen als heel waardevol en inspirerend hebben ervaren. Het in gesprek gaan met Esther en Lindy heeft hen nieuwe inzichten gegeven, die zeker zullen helpen bij het uitvoeren van het TOP programma straks. We zijn dan ook blij dat we voor de komende opleiding weer kunnen rekenen op de gastlessen van Veerkrachtige ouders.”

Marjolein van Velsen Kerndocent EOP-nl

“Je krijgt vanuit een persoonlijk verhaal een beeld van hoe ouders een medisch complexe zwangerschap, geboorte en kraambed ervaren. Het opent ogen en laat, respectvol naar de zorgverlener, zien hoe je deze ouders als zorgverlener nog beter kunt ondersteunen. Het is mooi ondersteund met artikelen, mening van experts en daagt je ook uit om kritisch naar jezelf te kijken. Een mooie aanvulling voor veel zorgverleners in de geboortezorg”

Marije Droogendijk klinisch verloskundige

Ik heb deze e-learning met veel plezier gevolgd. Jullie geboorteverhalen maakte veel indruk op mij. Natuurlijk weet je als zorgprofessional dat het een heftige tijd is voor ouders, de angst, de onzekerheid komt het wel allemaal goed? De modules sluiten mooi op elkaar aan, de opdrachten geven je stof tot nadenken, wat kun je nog meer voor ouders betekenen? Dat jullie ons meenemen in jullie belevingswereld is van onschatbare waarde.

Jessica Steijn Highcare neonatologie verpleegkundige Verpleegkundig babyconsulent www.stapjesnaargeluk.nl

een ontzettend fijne, goed toegankelijke en leesbare e-learning met veel tips interviews, wetenschappelijke onderbouwing en ervaringen van ouders. Ik werk als obstetrie verpleegkundige op een geboorte centrum, ik kan de opgedane kennis goed toepassen in mijn dagelijkse werk.

Elly Broens- van Eijk Obstetrie verpleegkundige

Leerzame modules. Geschikt voor ee ieder die werkzaam is met kinderen, zwangeren, ouder(s). Aanrader ook door zelfreflectie, de opdrachten, beeldmateriaal, ervaringen ouders, verwijzingen. De 1ste 1000 dagen van een kindje zijn heel belangrijk en dat komt heel goed naar voren in de modules. Met name wat wij als professionele zorgverleners voor ouder en kind nog meer kunnen betekenen dan dat wij nu al doen. Het zijn de kleine dingen.......

Leontien Mineur kinderverpleegkundige, babyconsulent, kindercoach en medisch pedagogisch medewerker.

Blij was ik met de mogelijkheid om als Kinderverpleegkundige en Verpleegkundig Babyconsulent deel te nemen aan de pilot e-learning “Ouderperspectief voor zorgprofessionals” van Veer-krachtige Ouders. Drie waardevolle modules over de periode van zwangerschap, de onverwachte periode in het ziekenhuis en het begin van thuiskomen na ziekenhuisopname. Hoe gaan ouders dan verder met een nieuwe rugzak vol bagage die ze bewust en onbewust meenemen in de rest van hun leven als gezin én als individu, als moeder, als vader en als baby. Deze e-learning leert ons als zorgprofessionals, naast eigen ervaringen, nóg meer over de beleving van ouders van (zieke) pasgeborenen en de psychische gevolgen van een moeilijke zwangerschap/geboorte/ziekenhuisopname. Het maakt ons bewust van ons gedrag als zorgverlener op de werkvloer. We krijgen handvatten om op een bewuste manier te communiceren. Ouders als zorgpartners te zien, naar ze te luisteren en de regie geven over hun kind. Broertjes en zusjes krijgen hier welverdiend een apart hoofdstuk, worden actief betrokken bij het (nieuwe) gezin. Naast veel praktijkvoorbeelden wordt verwezen naar interessante websites, filmpjes en artikelen, netwerkorganisaties en adressen voor lotgenotencontact. Er is duidelijk aandacht voor de lay-out: rustig en prettig leesbaar. De bijdrage van Manu Keirse over (levend) verlies en rouw maakt de cirkel rond. Wat mij betreft een PLUIM voor de inhoud van deze scholing! Een must voor elke geboortezorgprofessional!

Elena Atsma kinderverpleegkundige en verpleegkundig babyconsulent

"Al in het eerste filmpje van jullie ervaringsverhalen bekroop me het gevoel van jullie angst, geen roze wolk zwangerschap en hoe belangrijk het in de zwangerschap al is om voorlichting te krijgen. Maar ook hoe belangrijk het dan al is om naar ouders te luisteren. Ik vond het erg interessant en leerzaam om jullie ervaring te mogen horen. Deze e-learning geeft je als zorgprofessional meer inzicht in de gedachten en belevingswereld van ouders. Daarnaast blijven mijn radartjes draaien, ik ben me op mijn werkdagen na de e-learning bewuster van wat ik tegen ouders zeg en heb mijn vragen al beetje bij beetje aan kunnen passen. Alles volgde elkaar in logische volgorde op en ik denk dat alle onderdelen daarom waardevol zijn. De verwijzingen en informatie die jullie erin verwerkt hebben is een goede verrijking en geeft ook goede diepgang. Bij ons op de afdeling zijn we gelukkig al erg ver met het betrekken van ouders in de zorg voor hun kindje(s). Maar ik denk dat we altijd nog kunnen leren over de communicatie met ouders. Wat is het dan mooi om dit vanuit ervaringsdeskundigen aangeleerd te krijgen! Ik zou de e-learning zeker aanraden. Ik denk dat het erg leerzaam is voor afdelingen!”

Karen de Reuver-Saes Kinderverpleegkundige neonatologie bij Jeroen Bosch Ziekenhuis

Heel belangrijk en waardevol om jullie perspectief (als ervaringsdeskundigen) te horen! Bedankt voor jullie openheid tijdens de gastles. (Erasmus MC Academie)

Lotte Derks Kinderverpleegkundige-Rivas Zorggroep

Ik ben super blij met de training. Het is een super goede aanvulling en helpt een betere zorg professional te worden. Echt zo fijn hoe duidelijk en praktisch jullie info is. Ik zou willen dat al mijn collega`s deze training zouden volgen!! Ga zo door

Antoinette Würslin kinder-/hc neonatologie verpleegkundige voor het MKC bij Ikazia

Zo bijzonder Ilona dat jij gisteravond als gastspreker bij de VVE avond was... Ik moeder van 2 prematuur geboren kindjes waarvan ons dochtertje naar 3 weken knokken overleden is en ons zoontje nu een jaar is. Ik luisterde naar je woorden en kon alleen maar denken jaa het is zo waar wat je zegt. Het mooiste van de avond vond ik dat mijn baas die ook de bijeenkomst bijwoonde na afloop belde en vroeg... Joyce krijg jij vanuit je werk genoeg ruimte om alles te verwerken?🥰

deelneemster VVE bijeenkomst gemeente Ooststellingwerf

"Lindy en Ilona hebben tijdens de Week van de Ouder van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) een mooie bijeenkomst verzorgd met als titel: De 1e 1000 dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens deze bijeenkomst namen zij ons mee in hun eigen verhaal. En deelden zij hoe zij hun ervaringsdeskundigheid en professionele achtergrond inzetten om van betekenis te zijn binnen de integrale (complexe) geboortezorgketen. Zij gaven ons inzichten vanuit het ouderperspectief, zodat je als professional van daar uit aan kunt sluiten bij de (zorg)behoeften en wensen van ouders." Nynke Steenbergen, adviseur NCJ

Nynke Steenbergen Adviseur Nederlands centrum Jeugdgezondheid (NCJ)