E-LEARNING Ouderperspectief

Deze e-learning is gemaakt voor alle (zorg)professionals die werken met ouders die een complex geboorteverhaal hebben meegemaakt, zoals een vroeggeboorte.   

Wat verstaan wij onder een complex geboorteverhaal?

Een complex geboorteverhaal is de beleving van een ouder van een zwangerschap, bevalling en/of de start van een geboren kindje die gepaard (kan) gaan met medisch ingrepen en waar je emotionele belasting dusdanig verstoord raakt dat het je dagelijkse functioneren belemmert. 

Onze expertise zit als ervaringsdeskundigen in: miskramen, complexe en angstige zwangerschappen, pre eclampsie, vroeggeboortes, PTSS, met zorg naar huis, restverschijnselen van een complex geboorteverhaal (zowel kind als ouder)

Het bewustzijn hieromtrent en wat dit met ouders doet (zelfs jaren later) is nog niet altijd goed inzichtelijk. Terwijl wij uit eigen ervaring, maar ook van vele andere ouders weten dat dit heel belangrijk is. Een complex geboorteverhaal zit in je vezels en moet gezien en gehoord en worden, wil dit een plek kunnen krijgen. 

Herken je dit?

Hoe zou het voor je zijn als

Dat kan met onze e-learning die bestaat uit 3 modules

Als (zorg) professional heb jij zo’n belangrijke en waardevolle rol. Jij bent bevoorrecht om in zo’n intiem deel van iemands leven te mogen deelnemen en ouders zijn bevoorrecht dat jij er bent!

Als ouder ben je afhankelijk van de zorg en expertise die jullie aanbieden. Een gevoel van gelijkwaardigheid, regie hebben en gezien en gehoord worden, zijn essentieel voor de beleving van ouders. Zowel over de periode in het ziekenhuis als de periode daarna. Daarnaast helpt het in de samenwerking tussen ouders en jullie als (zorg)professional om nog meer gebruik te maken van elkaars krachten en kwaliteiten. Hierdoor verbetert de zorg voor de allerkleinste.

Daarvoor is het belangrijk dat jullie elkaars taal leren spreken en daar komt de taak van jullie als (zorg)professional, want ouders kunnen hier (onbewust) niet altijd in investeren. Zij bevinden zich vaak in de kwetsbaarste periode van hun leven. Namelijk het (prille en in dit geval complexe begin van) ouderschap. Als ouder kun je in bepaalde situaties niet helder nadenken, niet professioneel reageren. Het gaat over zo’n intens en intiem onderdeel van – en in je leven. Namelijk: “jouw kind(jes)”, “Jouw ouderschap”.

"Wij nemen je mee vanuit onze belevingswereld"

Wij nemen jou mee vanuit onze belevingswereld en tegelijkertijd maken wij de verdiepingsslag om situaties vanuit onze beleving te koppelen aan theorie

De e-learning vraagt van jou als (zorg) professional dat jij in staat bent om op je eigen handelen te reflecteren, alvorens aan deze training deel te kunnen nemen. 

Wij hebben zelf ook een professionele beroepsachtergrond en we kennen de obstakels en de mooie kanten van het vak. Daarnaast hebben we de kant van ouders gestaan en dat is een hele andere ervaring. Het maakt je afhankelijk, onzeker, kwetsbaar en in veel gevallen machteloos. Wij combineren de kennis van deze 2 werelden en delen dit graag met jullie. Omdat we weten en hebben ervaren hoe belangrijk dit is en wat voor een winst je ermee kunt behalen.  

We geven deze inzichten namens onszelf en een grote doelgroep, maar natuurlijk is niet iedere ouder hetzelfde. Het is en blijft maatwerk. Dat weten jullie als geen ander. 

Na het afnemen van de e-learning kan je je tevens aanmelden voor onze besloten facebookgroep Veer-Krachtige (zorg) professionals.  Doel is om ervaringen te delen, vragen te kunnen stellen en te komen tot mooie ideeën en samenwerkingen. 

Wij nemen je in deze e-learning mee in de taal van ouders. We geven je inzichten, zodat jij nog beter aan kunt sluiten bij ouders. We belichten mogelijke blinde vlekken. Vlekken die wij ook hadden (die we allemaal wel kennen). En geven hierdoor inzichten en handvatten om binnen jouw eigen wensen en mogelijkheden nog beter aan te sluiten bij ouders. Zodat hun kindjes de juiste basis krijgen, want:  

"De eerste 1000 dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind"

Aan het einde van de e-learning heb je het volgende geleerd

Proces

Je krijgt meer inzicht in het proces dat ouders doorlopen tijdens het ziekenhuis en hoe zij dit beleven.

Inzicht

Je krijgt inzicht over het verschil in mensen (ouders, collega’s, jezelf), waardoor je miscommunicatie beter begrijpt en hierop in kunt spelen.

Gedrag

Door dit inzicht word je je bewust van de rugzak die ouders hebben, waardoor je gedrag beter kunt plaatsen

Luisteren

Je weet waarom het zo belangrijk is om te luisteren naar de intuïtie van ouders.

Rouw

Je leert waarom ouders te maken hebben met rouw wanneer zij een complex geboorteverhaal meemaken.

Netwerkorganisaties

Je maakt kennis met netwerkorganisaties.

Handvatten

Na deze module heb je handvatten om ouders beter te begeleiden.

Communicatie

Je wordt je bewust wat jouw communicatie kan betekenen voor ouders (zowel positief als negatief).

Reflecteren

Je reflecteert op jouw handelen als het gaat om de interactie met ouders.

Gevolgen

Je krijgt meer inzicht in de psychische gevolgen van een complex geboorteverhaal.

Invloed

Je krijgt inzicht over de invloed die een complex geboorteverhaal heeft op broetje(s)/ zusje(s) en het gezin.

Regie

Je leert waarom regie van ouders zo belangrijk is en hoe je dit kunt empoweren.

Samen zijn we Veer-krachtig.